Alapítványunk 1996 április 30.-án alakult.

Székhelye: 2600 Vác, Gerle utca 9.

Adószáma: 18672057-1-13
Bankszámlaszáma: CIB. Bank Rt. 10700323-02359104-51100005
Cégbírósági bejegyzés száma, kelte: 1.Pk. AM 60.144/1996/2. ( 1996.04.30.)

Elnök:
Dóczi Sándor

Kuratóriumi tagok:
Sugár László
Fövényesi Árpád

Célja és feladata

- Óvodák, iskolák, ifjúsági szervezetek egészségnevelésében, sportoltatásában való aktív részvétel, mely elsősorban jelenti az utánpótlás nevelését, foglalkoztatását, szabadidős sportrendezvények szervezését, rendezését, segítségnyújtást a gyerekeknek a rendezvényekre, kirándulásokra való eljutásban, üdültetés, díjak biztosítását, bábelőadások tartását.
-Az alapítvány tevékenysége során együttműködik más hasonló célkitűzésű szervezetekkel.
-Az egészséges életmód kialakításával kapcsolatos célok támogatása.

A szervezet által megvalósítandó szakmai tevékenység ismertetése:

Szervezetünk tevékenysége a Dunakanyar területére, ezen belül elsősorban Vác városára terjed ki. Alapítványunk együttműködik és kölcsönösen segítséget nyújt a városban működő oktatási intézményekkel, egyesületekkel, alapítványokkal.